ZASADA DZIAŁANIA

NA JAKIEJ ZASADZIE DZIAŁAJĄ

grzejniki?

REDWELL

OGRZEWANIE RADIACYJNE - TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI

Urządzenia grzewcze Redwell zasilane są prądem elektrycznym ze standardowym napięciem 230 V. Każda sprawna instalacja elektryczna spełnia wymogi do podłączenia systemu Redwell.

Zasada działania jest prosta ze względu na unikatową konstrukcję urządzeń. W ciągu kilkunastu minut od włączenia zasilania, urządzenia zaczynają emitować energię cieplną i od razu odczuwamy przyjemny efekt. Podobnie jest w przypadku ciepła, które czujemy od pieców kaflowych lub od promieni słonecznych. Jest to możliwe dlatego, że promienie podczerwieni ogrzewają przede wszystkim materię, czyli ściany, podłogi, przedmioty oraz ludzi. Najpierw musi zostać ogrzana cała materia, a dopiero potem nagrzana materia oddaje ciepło za pomocą fal promieniowania podczerwonego i ogrzewane jest powietrze. Ściany magazynują ciepło znacznie dłużej niż powietrze i oddają je do przestrzeni życiowej.

Efektywność ogrzewania urządzeniami Redwell jest nieosiągalna dla tradycyjnych systemów grzewczych, które muszą najpierw ogrzać powietrze. Ogrzane powietrze jako nośnik ciepła musi ogrzać materię. W związku z tym czas potrzebny do ogrzania materii jest znacznie dłuższy niż w przypadku ogrzewania podczerwienią.

Ogrzewanie Redwell znacząco skraca drogę przepływu ciepła, bez konieczności nagrzewania powietrza. Poprzez specyficzny sposób dystrybucji ciepła, Redwell zapewnia zdecydowanie wyższy poziom wydajności. W ten sposób bardzo konkretnie obniżają się koszty ogrzewania.

W produktach Redwell, technologia dalekiej podczerwieni została przystosowana do ogrzewania domów, biur, obiektów komercyjnych i wszystkich podobnych, w których przebywają ludzie.

Scroll to Top